×
Θέματα
Επιστήμη και τεχνολογία 1 Σεπτεμβρίου 2013

Ο Ήλιος μπορεί να έχει μια «αδελφή», η οποία μαζί με αυτόν αποτελεί ένα διπλό σύστημα αστέρων. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το αστέρι αυτό είναι ένας καφέ νάνος, ο οποίος σχετίζεται με τις περιοδικές εξαφανίσεις των γήινων ειδών.

Σεπτέμβριος 2013
Ημερολόγιο γεγονότων
Σεπτέμβριος 2013