×
Θέματα
Επιστήμη και τεχνολογία 1 Απριλίου 2010
Η Ρωσία θα αποσυνδέσει και θα διαφυλάξει το τμήμα της στο ΔΔΣ, αν δεν παραταθεί η λειτουργία του σταθμού μετά το 2020.
Η κυβέρνηση της Ρωσίας αναγνώρισε ως σκόπιμη την εισαγωγή στη χώρα του ευρωπαϊκού συστήματος ψηφιακής Ραδιοφωνίας Digital rights management (DRM).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Απρίλιος 2010
Ημερολόγιο γεγονότων
Απρίλιος 2010
1
2
3
4
6
7
9
10
11
12
14
15
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27