×
Θέματα
Τσεμπουράσκα, 2012
Η σημερινή μέρα μπορεί να γίνει η τελευταία μέρα του Τσεμπουράσκα κι του κροκόδειλου Γκένα στη χώρα τους. Οι πρωτότυπες κούκλες από τα κινούμενα σχέδια (σε ένα μοναδικό τους αντίτυπο ) έχουν εκτεθεί σε δημοπρασία με τιμή εκκίνησης 1,5 εκατ. ρουβλιών ή 37.500 ευρώ.
Ρωσία, πούληση, Τσεμπουράσκα, Οίκος Δημοπρασιών Σοβκόμ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ιανουάριος 2012
Ημερολόγιο γεγονότων
Ιανουάριος 2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31