×
Θέματα
πρώτη πτήση, 2012
Το ευρωπαϊκό μη επανδρωμένο αεροσκάφος nEUROn, που κατασκευάζεται με τη χρήση της τεχνολογίας stealth, πραγματοποίησε με επιτυχία την πρώτη του πτήση την 1η Δεκεμβρίου του 2012.
Στη Χιλή πραγματοποιήθηκε η πρώτη πτήση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους αναγνώρισης Lascar, που κατασκευάστηκε με παραγγελεία των Χερσαίων Δυνάμεων της χώρας.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ιανουάριος 2012
Ημερολόγιο γεγονότων
Ιανουάριος 2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31