×
Θέματα
πυρηνική συγκράτηση, 2012
Η πυρηνική συγκράτηση δεν θα σώσει από το ξέσπασμα τοπικών πολέμων, αλλά εξακολουθεί να προστατεύει τον κόσμο από τον πόλεμο μεγάλων δυνάμεων. Ποιός είναι ο ρόλος της σήμερα και αν θα διατηρηθεί ή όχι στο μέλλον;
Η πυρηνική συγκράτηση εξακολουθεί να είναι η βάση της στρατηγικής σταθερότητας, ωστόσο το σχήμα της, που είχε διαμορφωθεί στην περίοδο του «ψυχρού πολέμου», αρχίζει να διαλύεται υπό την ενέργεια των νέων απειλών.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ιανουάριος 2012
Ημερολόγιο γεγονότων
Ιανουάριος 2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31