×
Θέματα
Καταδιωκτικό πέμπτης γενιάς, Απρίλιος 2013
Στη Ρωσία άρχισε νέο στάδιο δοκιμών του καταδιωκτικού πέμπτης γενιάς Τ-50. Το δημιουργημένο από την εταιρεία Sukhoi νέο καταδιωκτικό άρχισε τις πρώτες δοκιμές πτήσης τον Ιανουάριο του 2010.
Μέχρι το τέλος του έτους θα υπογραφεί συμβόλαιο για πειραματικές σχεδιαστικές εργασίες δημιουργίας ρωσο-ινδικού καταδιωκτικού πέμπτης γενιάς, ενώ η μορφή του αεροσκάφους είναι ήδη έτοιμη.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Απρίλιος 2013
Ημερολόγιο γεγονότων
Απρίλιος 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29