×
Θέματα
σχιστολιθικό φυσικό αέριο, 2012
Το 2012 έγινε έτος αποτυχίας της «επανάστασης του σχιστόλιθου». Στην αγορά πρώτων υλών δεν εμφανίστηκαν νέοι παίκτες, ενώ μπροστά στους παλιούς πρόβαλαν αρκετά προβλήματα. Οι ειδικοί λένε ότι η συνταγή του σχιστόλιθου, που είχαν προτείνει οι ΗΠΑ για την εξασφάλιση της ενεργειακής ανεξαρτησίας δεν έγινε πανάκεια.
Η εμφάνιση των νέων τεχνολογιών ενέργειας – της εκμετάλλευσης του σχιστολιθικού φυσικού αερίου και πετρελαίου – μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στις διεθνείς σχέσεις. Οι μεγάλοι παγκόσμιοι παίκτες, οι οποίοι μέχρι σήμερα εξαρτούνται από την εισαγόμενη ενέργεια, πολύ πιθανό μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να γίνουν οι ίδιοι εξαγωγείς.
Η κυβέρνηση της Τσεχίας έχει προτείνει την εφαρμογή προσωρινού μορατόριουμ στην εξόρυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου. Η απαγόρευση αυτή οφείλεται στους φόβους σχετικά με τις οικολογικές ζημιές. Οι απόψεις των ευρωπαϊκών χωρών σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση αυτού του αερίου έχουν διχαστεί.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ιανουάριος 2012
Ημερολόγιο γεγονότων
Ιανουάριος 2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31