×
Θέματα
υδρογονάνθρακες, 27 Ιουλίου 2012
Μια μοναδική στο είδος της τεχνολογία αναζήτησης υδρογονανθράκων στο βυθό της θάλασσας επεξεργάστηκαν επιστήμονες της Ρωσίας. Οι πρόσεδροι του Σκόλκοβο (Skolkovo), ειδικοί της εταιρείας «Geonod» βεβαιώνουν ότι αυτή η τεχνολογία είναι η πιο αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική μέθοδος σεισμικής εξερεύνησης των υδρογονανθράκων, τόσο στην ξηρά όσο και σε μεγάλα βάθη.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ιούλιος 2012
Ημερολόγιο γεγονότων
Ιούλιος 2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31