×
Θέματα
σκουλίκι, Ιούλιος 2012
Στη Μεγάλη Βρετανία ανακαλύφθηκε ένα ζωντανό ον, το οποίο ανήκει σε ένα άλλοτε άγνωστο στην επιστήμη βιολογικό είδος. Αυτό το σκουλήκι, που διαθέτει αριθμό ρεκόρ οργάνων όρασης, καθώς σε ένα πλάσμα μήκους 12 mm υπάρχουν 60 μάτια.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ιούλιος 2012
Ημερολόγιο γεγονότων
Ιούλιος 2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31