×
Θέματα
σκουλίκι
Στη Μεγάλη Βρετανία ανακαλύφθηκε ένα ζωντανό ον, το οποίο ανήκει σε ένα άλλοτε άγνωστο στην επιστήμη βιολογικό είδος. Αυτό το σκουλήκι, που διαθέτει αριθμό ρεκόρ οργάνων όρασης, καθώς σε ένα πλάσμα μήκους 12 mm υπάρχουν 60 μάτια.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Δεκέμβριος 2017
Ημερολόγιο γεγονότων
Δεκέμβριος 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31