×
Θέματα
Ιορδάνης
Η κυβέρνηση του Ισραήλ αποφάσισε να γεμίσει τον ποταμό Ιορδάνη με αφαλατωμένο θαλασσινό νερό. Κατά τη διάρκεια 10 ετών θα διοχετεύονται σ’ αυτόν ετησίως 150 εκατομμύρια κυβικά νερού.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Φεβρουάριος 2018
Ημερολόγιο γεγονότων
Φεβρουάριος 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28