×
Θέματα
ανεμογεννήτρια, 2012
Ρώσοι επιστήμονες θα διεξαγάγουν πείραμα σχετικά με τη χρήση εναλλακτικής ενέργειες στις συνθήκες της Αρκτικής. Σε περίπτωση επιτυχίας το πρόγραμμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενεργειακή τροφοδοσία απομακρυσμένων περιοχών στο βορρά της Γιακουτίας, της Δημοκρατίας στη ζώνη Ζαπολιάριε, πέραν της Αρκτικής.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ιανουάριος 2012
Ημερολόγιο γεγονότων
Ιανουάριος 2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31