×
Θέματα
πυρηνοκίνητο υποβρύχιο, 13 Αυγούστου 2012
Το ρωσικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο Σεβεροντβίνσκ του σχεδίου 885 “Yasen” θα παραδωθεί στο στρατό όχι νωρίτερα του 2013. Κατα τη διάρκεια των δοκιμών ο πυρηνικός αντιδραστήρας του υποβρυχίου δεν πέτυχε την απαιτούμενη ισχύ. Εκτός αυτού, το σκάφος δεν εξασφαλίζει το απαραίτητο επίπεδο θορύβου.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Αύγουστος 2012
Ημερολόγιο γεγονότων
Αύγουστος 2012
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31