×
Θέματα
απογραφή, 17 Ιουλίου 2012
Το υψηλό επίπεδο του νερού στον Τάμεση ανάγκασε τις βρετανικές Αρχές να αναβάλουν για αργότερα την απογραφή των βουβόκυκνων, οι οποίοι ανήκουν στην βασίλισσα, μια ετήσια εκδήλωση, η οποία έχει τις ρίζες της στον Μεσαίωνα.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ιούλιος 2012
Ημερολόγιο γεγονότων
Ιούλιος 2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31