×
Θέματα
ακτίνα πόνου
Η Ενιαία Διεύθυνση όπλων μη θανατηφόρας δράσης του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ παρουσίασε ένα ηλεκτρομαγνητικό κανόνι, ικανό να εκπέμπει ισχυρή θερμική ακτίνα σε απόσταση έως και ένα χιλιόμετρο.
Αμερική, ΗΠΑ, ηλεκτρομαγνητικό όπλο, ακτίνα πόνου
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Φεβρουάριος 2018
Ημερολόγιο γεγονότων
Φεβρουάριος 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28