×
Θέματα
ακτίνα πόνου
Η Ενιαία Διεύθυνση όπλων μη θανατηφόρας δράσης του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ παρουσίασε ένα ηλεκτρομαγνητικό κανόνι, ικανό να εκπέμπει ισχυρή θερμική ακτίνα σε απόσταση έως και ένα χιλιόμετρο.
Αμερική, ΗΠΑ, ηλεκτρομαγνητικό όπλο, ακτίνα πόνου
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Δεκέμβριος 2017
Ημερολόγιο γεγονότων
Δεκέμβριος 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31