×
Θέματα
μπετόν, Μάρτιος 2012
Στο Ιράν παρασκευάστηκε «έξυπνο μπετόν», το οποίο καθιστά τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις άτρωτες σε πλήγματα, ακόμη και με τη χρήση πυραύλων και ειδικών βομβών διείσδυσης σε καταφύγια.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Μάρτιος 2012
Ημερολόγιο γεγονότων
Μάρτιος 2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31