×
Θέματα
Κορδέλα του Αγίου Γεωργίου, Απρίλιος 2013
Η μαζική κοινωνική εκδήλωση «Κορδέλα του Αγίου Γεωργίου 2013» έχει αρχίσει στις 26 Απριλίου. Φέτος, την μαύρο-πορτοκαλί Κορδέλα, που έχει γίνει λαϊκο σύμβολο της Μεγάλης Νίκης, θα την καρφώσουν στα πέτα των ενδυμάτων και θα την δέσουν στις τσάντες και τις αντένες των αυτοκινήτων τους πολλοί από τους εθνογενείς μας σε 100 χώρες του κόσμου.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Απρίλιος 2013
Ημερολόγιο γεγονότων
Απρίλιος 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30