×
Θέματα
διαφορές, 2010
Το ιδρυμένο πριν 8 χρόνια Συμβούλιο-Ρωσίας-ΝΑΤΟ είχε σαν σκοπό του να γίνει αποτελεσματικό όργανο προσέγγισης και συνεργασίας του ΝΑΤΟ με την διάδοχο του κύριου αντιπάλου του στα χρόνια του «ψυχρού πολέμου».
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ιανουάριος 2010
Ημερολόγιο γεγονότων
Ιανουάριος 2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31