×
Θέματα
Φόρουμ χωρών-εξαγωγέων, Απρίλιος 2010
Οι μετέχοντες στο Φόρουμ χωρών-εξαγωγέων φυσικού αερίου, που πραγματοποιείται στην Αλγερία, υιοθέτησαν κοινή Δήλωση, στην οποία τόνισαν την ανάγκη της στήριξης των όλο και μειωνόμενων τιμών του φυσικού αερίου μέσω της συνάρτησής τους με το πετρελαϊκό ισότιμο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Απρίλιος 2010
Ημερολόγιο γεγονότων
Απρίλιος 2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30