×
Θέματα
Νοβοσιμπίρσκ, 25 Απριλίου 2013
Ξεκίνησαν αρκετές συζητήσεις, μεταξύ των οποίων αυτές που αφορούν την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των επιχειρηματικών διαδικτυακών πυλών, τη συνεργασία των επιχειρήσεων καθώς και το μάρκετινγκ στους τομείς περιοχών και τουρισμού.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Απρίλιος 2013
Ημερολόγιο γεγονότων
Απρίλιος 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30