×
Θέματα
μη επανδρωμένα αεροσκάφη, 30 Απριλίου 2013
Η ταχεία εξάπλωση της τεχνολογίας μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) μπορεί να οδηγήσει στην υπονόμευση του κράτους δικαίου και της ασφάλειας. Αυτό ήταν το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν ειδικοί που έλαβαν μέρος στην κοινή ακρόαση των Επιτροπών Ασφάλειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του ΕΚ την Πέμπτη 25 Απριλίου.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Απρίλιος 2013
Ημερολόγιο γεγονότων
Απρίλιος 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27