×
Θέματα
Microsoft, 17 Ιουλίου 2012
Η εταιρεία Microsoft ζήτησε συγγνώμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω του ότι δεν κατόρθωσε να υλοποιήσει την απαίτηση παροχής δυνατότητας στους αγοραστές να επιλέγουν εναλλακτικό πρόγραμμα πλοήγησης στο Διαδίκτυο. Το πρόγραμμα Internet Explorer παρέχεται στη βασική επιλογή προγραμμάτων μαζί με το λειτουργικό σύστημα των Windows.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ιούλιος 2012
Ημερολόγιο γεγονότων
Ιούλιος 2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31