×
Θέματα
χρηματιστική βοήθεια, 14 Απριλίου 2010
Μετά από πολύμηνες συνεννοήσεις οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης συμφώνησαν να βοηθήσουν χρηματικά την Ελλάδα. Τα δάνεια ύψους 30 δισεκ. ευρώ θα παραχωρηθούν για τρία χρόνια με επιτόκιο 5%. Αυτό το πακέτο μπορεί να συμπληρωθεί από δάνειο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ύψους περίπου 15 δισεκ. ευρώ.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Απρίλιος 2010
Ημερολόγιο γεγονότων
Απρίλιος 2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30