×
Θέματα
φυσικοί πόροι, Φεβρουάριος 2013
Το ρωσικό πρόγραμμα καθαρισμού της Αρκτικής και τα αποτελέσματα των σχετικών εργασιών προκάλεσαν βαθιά εντύπωση στο Αρκτικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τη Ρωσία, τον Καναδά, τις ΗΠΑ, τη Σουηδία, τη Νορβηγία, την Φινλανδία, την Ισλανδία, τη Δανία.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Φεβρουάριος 2013
Ημερολόγιο γεγονότων
Φεβρουάριος 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28