×
Θέματα
νέος Κώδικας Θεωρήσεων
Έχει τεθεί σε ισχύ ο νέος Κώδικας Θεωρήσεων της ΕΕ. Όπως γράφει η εφημερίδα «Βρέμια νοβοστέι», ο νέος Κώδικας Θεωρήσεων της ΕΕ εισάγει ομοιομορφία στις διαδικασίες έκδοσης θεωρήσεων εισόδου των χωρών της συμφωνίας Σέγκεν και τις καθιστά σαφέστερες.
Κόσμος, Ευρώπη, ΕΕ, νέος Κώδικας Θεωρήσεων, Σέγκεν
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Μάιος 2018
Ημερολόγιο γεγονότων
Μάιος 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31