×
Θέματα
Μαλί, 27 Μαρτίου 2012
Οι στρατιωτικοί που κατέλαβαν την εξουσία στο Μαλί κάλεσαν τους αυτονομιστές Τουαρέγκ σε συνομιλίες.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Μάρτιος 2012
Ημερολόγιο γεγονότων
Μάρτιος 2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
26
28
29
30