×
Θέματα
ημερολόγιο, 2 Ιανουαρίου 2014

Με την έλευση της νέας χρονιάς, 2014, σημειώνεται έκρηξη της ζήτησης στο διαδίκτυο για τα ημερολόγια του 1986. Κατά περίεργο τρόπο, οι ημέρες της εβδομάδας συμπίπτουν απόλυτα στα δύο ημερολόγια.

ημερολόγιο, 2014-1986, ταύτιση
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ιανουάριος 2014
Ημερολόγιο γεγονότων
Ιανουάριος 2014
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31