×
Θέματα
εκρήξεις, 5 Απριλίου 2010
Σήμερα το πρωΐ σημειώθηκαν δύο εκρήξεις στην Ινγκουσετία.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Απρίλιος 2010
Ημερολόγιο γεγονότων
Απρίλιος 2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30