×
Θέματα
ναρκωτικά, Μάιος 2011
Ο έλεγχος για τη χρήση ναρκωτικών από μαθητές  των σχολείων και φοιτητές των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αγκαλιάζει όλο και περισσότερες ρωσικές περιοχές.
Στις 10 Μαΐου στο Παρίσι άρχισαν οι εργασίες της διήμερης συνάντησης των εκπροσώπων των χωρών της «Ομάδας των 8 μεγάλων» με θέμα την καταπολέμηση του -υπερατλαντικού λαθρεμπορίου ναρκωτικών.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Μάιος 2011
Ημερολόγιο γεγονότων
Μάιος 2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31