×
Θέματα
Standard & Poor's, 2012
Ο Διεθνής Οίκος αξιολόγησης Standard & Poors υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας σε «CCC +» από «Β», το βραχυπρόθεσμο αξιόχρεο σε «C» από «Β». Μάλιστα, η πρόβλεψη είναι αρνητική.
Ο ρωσικός Οίκος αξιολόγησης RusRating με τον κινεζικό Dagong και τον αμερικανικό Egan-Jones θα ιδρύσουν μεικτό Οίκο πιστοληπτικήςαξιολόγησης, ο οποίος θα ανταγωνίζεται τη «μεγάλη «τρόικα» των Moody's, Fitch και Standard & Poor's.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ιανουάριος 2012
Ημερολόγιο γεγονότων
Ιανουάριος 2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31