×
Θέματα
Λίβανος, 16 Αυγούστου 2012
Ο ένοπλοι σύριοι αντάρτες απέκτησαν εχθρούς στο γειτονικό Λίβανο: οι αντάρτες πήραν όμηρους μερικούς Λιβανέζους, μεταξύ των οποίων ήταν και ο γιος ενός από τους αρχηγούς των σιιτών. Σε αντίποινα αυτοί πήραν όμηρους πάνω από 20 σύριους αντάρτες, και τώρα απαιτούν την απελευθέρωση των συμπατριωτών τους, απειλώντας να συλλάβουν όλους τους αντιπολιτευόμενους εβρισκόμενους στο έδαφος του Λιβάνου.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Αύγουστος 2012
Ημερολόγιο γεγονότων
Αύγουστος 2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
18
19
20
22
24
26
27
28
29
30
31