×
Θέματα
σκουπίδια, 29 Μαρτίου 2012
Στις 29 Μαρτίου συμπληρώνονται 40 χρόνια από την ημέρα της υπογραφής της Σύμβασης για τη διεθνή ευθύνη για τις ζημίες που προκαλούνται από τα διαστημικά αντικείμενα.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Μάρτιος 2012
Ημερολόγιο γεγονότων
Μάρτιος 2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31