×
Θέματα
Vesta
Στον αστεροειδή Vesta βρέθηκαν πιθανά ίχνη νερού, μιας από τις βασικές προϋποθέσεις της ζωής.Αυτό ανακοινώθηκε από τη NASA.
Ο αμερικανικός διαπλανητικός καθετήρας Dawn (Αυγή) κατεβάστηκε με επιτυχία σε ύψος 210 χιλιομέτρων από την επιφάνεια του αστεροειδούς Vesta και προχώρησε στο σημαντικότερο στάδιο μελέτης του.
 Το αμερικανικό διαπλανητικό σκάφος βολιδοσκόπησης Dawn (Αυγή)  τέθηκε σε τροχιά γύρω από τον αστεροειδή Vesta (Εστία).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Μάιος 2018
Ημερολόγιο γεγονότων
Μάιος 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31