×
Θέματα
επιστήμονες, 4 Αυγούστου 2012
Αμερικανοί επιστήμονες κατασκεύασαν μία ειδική λάμπα, η οποία έχει τη δυνατότητα να αλλάζει χρώμα, ακολουθώντας εντολές του μυαλού.
Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι τα δόντια αποτελούν βιολογικό δείκτη της «ποιότητας», βάσει του οποίου ο άνθρωπος διαλέγει το ταίρι του. Τα καλά δόντια δείχνουν γερή υγεία, αλλά και φυσικά δείχνουν απλώς ελκυστικά.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Αύγουστος 2012
Ημερολόγιο γεγονότων
Αύγουστος 2012
5
6
7
8
10
12
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
26
27
28
30
31