×
Θέματα
ανθρώπινα όργανα, 2012
Οι κινεζικές Αρχές δήλωσαν ότι μέσα σε πέντε χρόνια θα τερματίσουν την πρακτική χρησιμοποίησης οργάνων εκτελεσμένων εγκληματιών.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ιανουάριος 2012
Ημερολόγιο γεγονότων
Ιανουάριος 2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31