×
Θέματα
αγορές, Απρίλιος 2013
Κατά τα προσεχή έτη η Ρωσία θα ενισχύσει τη θέση της στην αγορά των υπηρεσιών δορυφορικής πλοήγησης, αξιοποιώντας το Πλανητικό Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GLONASS).
Στις παγκόσμιες αγορές σημειώνεται κύμα πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων, οι τιμές των οποίων συνδέονται με τους οικονομικούς κύκλους. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η πτώση των τιμών στις πρώτες ύλες.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Απρίλιος 2013
Ημερολόγιο γεγονότων
Απρίλιος 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30