×
Θέματα
νέος νόμος

Η Τουρκία ήρε την απαγόρευση της χρήσης μαντίλας σε δημόσια ιδρύματα στα πλαίσια του πακέτου μεταρρυθμίσεων που στοχεύουν την ενίσχυση της δημοκρατίας. Εξαιτίας αυτής της απαγόρευσης πολλές γυναίκες είχαν στερηθεί τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην κοινωνική εργασία.

Οι νομοθέτες της πολιτείας Αριζόνα ενέκριναν τις τροποποιήσεις του νόμου, που απαγορεύει τις προκλήσεις και τις προσβολές στο διαδίκτυο.
Η Ρωσική Δούμα υιοθέτησε νόμο, που παρατείνει την απαγόρευση της κλωνοποίησης ανθρώπων. Σήμερα η κλωνοποίηση ανθρώπων απαγορεύεται σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ σε όλες τις χώρες του κόσμου.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Απρίλιος 2018
Ημερολόγιο γεγονότων
Απρίλιος 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30