×
Θέματα
Ατομική ενέργεια, Νοέμβριος 2011
Η Βόρεια Κορέα επιταχύνει τις εργασίες κατασκευής ατομικού αντιδραστήρα με ελαφρό νερό και την παραγωγή χαμηλά εμπλουτισμού ουρανίου για αυτόν.
Παρά της απαισιόδοξες προγνώσεις περί σημαντικής μείωσης του ποσοστού της ατομικής ενέργειας στο παγκόσμιο ενεργειακό ισοζύγιο, αυτό τον κλάδο τον περιμένει έντονη ανάπτυξη.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Νοέμβριος 2011
Ημερολόγιο γεγονότων
Νοέμβριος 2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29