×
Θέματα
παρεμβολές, Μάιος 2011
Στο σύγχρονο πόλεμο τεράστιος ρόλος αποδίδεται στα ηλεκτρονικά μέσα. Τα συστήματα αναγνώρισης «δικός μου-ξένος», σκόπευσης, η επικοινωνία, η ανίχνευση και πολλά άλλα είναι αδύνατα χωρίς τις ηλεκτρονικές συνιστώσες.
Ρωσία, Ρωσικά όπλα, Μέσα ραδιοηλεκτρονικού αγώνος, παρεμβολές, ασύρματη επικοινωνία, Ρωσικά όπλα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Μάιος 2011
Ημερολόγιο γεγονότων
Μάιος 2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31