×
Θέματα
ασκήσεις, 24 Αυγούστου 2012
Ρώσοι στρατιωτικοί αναχώρησαν αεροπορικών για τη Βόρειο Αμερική για να συμμετάσχουν στα κοινά με τις ΗΠΑ και τον Καναδά αντιτρομοκρατικά γυμνάσια «Επαγρυπνούν αετός-2012», τα οποία θα διεξαχθούν το διάστημα 27-29 Αυγούστου.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Αύγουστος 2012
Ημερολόγιο γεγονότων
Αύγουστος 2012
1
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
17
18
19
22
23
25
27
30
31