×
Θέματα
Υπερπληθυσμός

Σύμφωνα με τις προβλέψεις Γάλλων επιστημόνων, ο πληθυσμός της Γης μέχρι το 2050 θα φθάσει τα 10 δισεκατομμύρια. Η Αφρική θα διπλασιαστεί, ο πληθυσμός της Αμερικής θα υπερβεί το ένα δισεκατομμύριο, ενώ η Ευρώπη, αντίθετα, θα μειωθεί. Αυτό θα έχει ως συνέπεια την πολιτική αναδιοργάνωση του κόσμου και σε αγώνα για τους εξαντλούμενους φυσικούς πόρους.

 

Ευρώπη, Αφρική, Υπερπληθυσμός, μεταναστευτική πίεση
Ο πληθυσμός της Γης έχει ξεπεράσει το σημείο των 7 δισεκατομμυρίων. Στις προβλέψεις για το μέλλον οι δημογράφοι έχουν χωριστεί σε δυο στρατόπεδα. Οι πρώτοι υποστηρίζουν ότι η ανθρωπότητα εξαιτίας του υπερπληθυσμού απειλείται από ανεπάρκεια φυσικών πόρων. Ενώ οι άλλοι, αντίθετα, επισημαίνουν τάση επιβράδυνσης των ρυθμών αύξησης.
Ο πληθυσμός της Γης θα φτάσει στα 9 δισεκ. άτομα ως το 2050 και ως τα τέλη του αιώνα θα ξεπεράσει τα 10 δισεκατομμύρια. Οι δημιουργοί της έκθεσης του ΟΗΕ κατέληξαν σ΄ αυτά τα συμπεράσματα, βασιζόμενοι σε μέσο σενάριο ανάπτυξης των δημογραφικών τάσεων στον κόσμο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Μάιος 2018
Ημερολόγιο γεγονότων
Μάιος 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31