×
Θέματα
θρήσκοι, 5 Μαΐου 2011
Ο αριθμός των θρήσκων στη Ρωσία τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε αισθητά. Αυτό φαίνεται από τα αποτελέσματα δημοσκόπησης, που ανακοινώθηκαν από την υπηρεσία κοινωνικο-θρησκευτικών δεδομένων «Σρεντά».
Ρωσία, θρήσκοι, αποχριστιανοποίηση, εκχριστιανιαμός, άθεοι
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Μάιος 2011
Ημερολόγιο γεγονότων
Μάιος 2011
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31