×
Θέματα
Τσερνομπίλ, 2012
Τη σχετική δήλωση έκανε έκαναν στην Εθνική Επιτροπή Ραδιενεργούς Προστασίας Ουκρανίας, οι οποίοι θεωρούν ότι στην πόλη μπορεί να εγκατασταθεί το προσωπικό εξυπηρέτησης του ΑΗΣ. Προς το παρόν αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται με τη μέθοδο της βάρδιας. Κατάλληλο για ζωή έκριναν και ένα μέρος της νεκρής ζώνης 30 χιλ.
Οι εργασίες κατασκευής για τη δημιουργία μιας νέας προστατευτικής σαρκοφάγου άρχισαν σήμερα στον ατομικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Τσερνόμπιλ.
Στον ΑΗΣ του Τσερνομπίλ άρχισαν την κατασκευή νέας σαρκοφάγου. Η κατασκευή θα καλύψει το τέταρτο αντιδραστήρα του σταθμού, όπου 25 χρόνια πριν συνέβη η μεγαλύτερη τεχνολογική καταστροφή.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ιανουάριος 2012
Ημερολόγιο γεγονότων
Ιανουάριος 2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31