×
Θέματα
Ύπατη Αρμοστής, 2011
Η Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του ανθρώπου Νάβι Πιλάι (Navanethem Pillay) ευχαρίστησε την ηγεσία της Ρωσίας για τις προσπάθειες που καταβάλλει για την ανάπτυξη των θεσμών της Κοινωνίας των Πολιτών.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ιανουάριος 2011
Ημερολόγιο γεγονότων
Ιανουάριος 2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31