×
Θέματα
Εκρανοπλάνο, 2011
Πέρυσι γνωστοποιήθηκε ότι η Ρωσία σκοπεύει να επαναρχίσει την παραγωγή εκρανοπλάνων, τα οποία στο μέλλον θα χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των δυναμικών δομών της χώρας.
Ρωσία, Ρωσικά όπλα, Εκρανοπλάνο, αρχή επίδρασης του εδάφους, ground effect,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ιανουάριος 2011
Ημερολόγιο γεγονότων
Ιανουάριος 2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31