×
Θέματα
Κέντρο Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, Φεβρουάριος 2011
Γερμανοί ειδικοί θα κατασκευάσουν Κέντρο Μαχητικής Εκπαίδευσης ρωσικών στρατευμάτων. Η δημιουργία τέτοιου Κέντρου θα κάνει δυνατή την προσομοίωση οποιασδήποτε τακτικής κατάστασης στο  σύγχρονο πεδίο της μάχης και την αντικειμενική αξιολόγηση  δεξιοτήτων  του προσωπικού.
Ρωσία, Ευρώπη, Ρωσία-Γερμανία, Κέντρο Στρατιωτικής Εκπαίδευσης
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Φεβρουάριος 2011
Ημερολόγιο γεγονότων
Φεβρουάριος 2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28