×
Θέματα
Λαϊκή διπλωματία, Φεβρουάριος 2011
Σύμφωνα με σχετικές δημοσκοπήσεις, περίπου τα τρία τέταρτα των κατοίκων της Γεωργίας επιθυμούν αποκατάσταση των σχέσεων καλής γειτονείας με τη Ρωσία και ειρηνικό διάλογο στον Καύκασο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Φεβρουάριος 2011
Ημερολόγιο γεγονότων
Φεβρουάριος 2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28