×
Θέματα
πιανίστες
«Ρωσική σειρά»,- τέτοιο τίτλο έχει ένα νέο σχέδιο της δισκογραφικής εταιρείας (record label) PIANO CLASSICS, το οποίο θα εφαρμόζεται στη Μόσχα. Από το σχέδιο αυτό προβλέπεται η ηχογράφηση της ρωσικής μουσικής πιάνου σε εκτέλεση πιανιστών της Ρωσίας.
Ρωσία, Ρωσία, πιανίστες, δίσκοι
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Μάιος 2018
Ημερολόγιο γεγονότων
Μάιος 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31