×
Θέματα
Κύπρος, Μάρτιος 2011
Στη Ρωσία έχει συσταθεί Επιχειρηματικό Συμβούλιο Συνεργασίας με την Κύπρο. Η ιδρυτική συνεδρία του Οργανισμού πραγματοποιήθηκε στο Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Ρωσικής Ομοσπονδίας (ΕΒΕ ΡΟ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Μάρτιος 2011
Ημερολόγιο γεγονότων
Μάρτιος 2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31