×
Θέματα
ανάπτυξη, Νοέμβριος 2011
Η Βόρεια Κορέα επιταχύνει τις εργασίες κατασκευής ατομικού αντιδραστήρα με ελαφρό νερό και την παραγωγή χαμηλά εμπλουτισμού ουρανίου για αυτόν.
Στην περιοχή Καλινινγκράντ τέθηκε σε μαχητική υπηρεσία νέο σύστημα ειδοποίησης για πυραυλική επίθεση – ο νέος Σταθμός Ραντάρ τύπου Voronezh.
Ο Γενικός διευθυντής της εταιρείας  Αεροφλότ - ρωσικές αεροπορικές γραμμές Βιτάλι Σαβέλιεφ ανακοίνωσε στο Βλαντιβοστόκ το σχέδιο ανάπτυξης της εταιρείας Βλαντιβοστόκ Αβια (Vladavia), αυτού του περιφερειακού αερομεταφορέα του Πριμόριε, η οποία προσχωρεί στην ομάδα εταιρειών  Αεροφλότ.
ανάπτυξη, Αεροφλότ, Βλαντιβοστόκ ΄Αβια
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Νοέμβριος 2011
Ημερολόγιο γεγονότων
Νοέμβριος 2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28